หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GI-70

หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GI-70 Pigment Black
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GI-70 Cyan
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GI-70 Magenta
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น GI-70 Yellow

error: Content is protected !!