หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon ใช้กับเครื่องพิม์ หน้ากว้าง รุ่น PFI-8310 BK 330ml. PFI-8310 Y 330ml. PFI-8310 C 330ml. PFI-8310 M 330ml.

หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8310 BK 330ml.
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Ink รุ่น PFI-8310 MBK 330ml.
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Ink รุ่น PFI-8310 Y 330ml.
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Ink รุ่น PFI-8310 C 330ml.
หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon Ink รุ่น PFI-8310 M 330ml.

error: Content is protected !!