หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon ใช้กับเครื่องพิม์ หน้ากว้าง รุ่น PFI-8320 MBK 300ml. PFI-8320 BK 300ml. PFI-8320 C 300ml. PFI-8320 M 300ml. PFI-8320 Y 300ml.

หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8320 MBK 300ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8320 BK 300ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8320 C 300ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8320 M 300ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8320 Y 300ml.

error: Content is protected !!