หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon ใช้กับเครื่องพิม์ หน้ากว้าง รุ่น PFI-53 MBK 330ml. PFI-53 C 330ml. PFI-53 M 330ml. PFI-53 Y 330ml.

หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-53 MBK 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-53 C 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-53 M 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-53 Y 330ml.

error: Content is protected !!