หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon ใช้กับเครื่องพิม์ หน้ากว้าง รุ่น PFI-8306 MBK 330ml. PFI-8306 BK 330ml. PFI-8306 C 330ml. PFI-8306 M 330ml. PFI-8306 M 330ml. PFI-8306 R 330ml.

หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 MBK 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 BK 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 C 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 M 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 M 330ml.
หมึกพิมพ์Canon Ink รุ่น PFI-8306 R 330ml.

error: Content is protected !!