About us

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY

ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบการจัดการและ
ให้บริการอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงพยาบาล

เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบ เพือประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ แสดงข้อมูล Dashboard และรายงานเป็นแบบ Realtime ลดต้นทุนขององค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ ในการให้บริการผู้ป่วย โดยใช้กระบวนการ สำรวจ รายงานข้อมูลจริง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติร่วม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

ป้องกันปัญหาในการบริหารจัดการระบบ

0
บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.
0
ผลงานที่ผ่านมา

10+

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รูปแบบกิจการ, ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมายหลัก

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการออกเป็น 6 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

Printing & Supply Solution

Solution ระบบงานพิมพ์ ครบวงจรมาตรฐานศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ รับประกันคุณภาพงานพิมพ์ พร้อมทั้งให้บริการซ่อมยำรุงและซ่อมแบบ Onsite ออกแบบการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในรุ่นเดียวกัน บริหารจัดการสต๊อกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

Software Solution (Smart Hospital)

Panacea Plus Hospital Solution (PPHS) เป็น Software Solution ออกแบบและพัฒนาในลักษณะ One System & Software as Service (On Cloud) เป็นโปรแกรมบริหารจัดกสนโรงพยาบาล (HIS) ที่ครอบคลุมและครบวงจร

Medical Equipment kIOSK Solution

อุปกรณ์การแพทย์เป็น Smart Equipment ที่กระขายอยู่ทุกส่วนงายของโรงพยาบาล ระบบการลงทะเบียนและชำระเงิน ซึ่งข้อมูลต่างๆจะแสดงผลและรองรับการเชื่อมโนงเพื่อจัดเก็บลงระบบ Panacea Plus ได้อัตโนมัติ เป็นการลดขั้นตอน เพิ่มความถูกต้องแม่านยำในการบันทึกข้อมูล ส่งต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแบบ Realtime เป็นรูปแบบ Digital

Hardware Solution

Hardware Solution ให้บริการ จำหน่าย – เช่า – ยืมใช้งาน ทดสอบ สำรวจ ติดตั้ง ตรวจเช็คซ่อมบำรุง พร้อมจัดทำรายงาน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเฉพาะด้าน ด้วยอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานในแต่ละแผนกตามความต้องการ เพื่อความสะดวก ลดเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาะการทำงานในองค์กร

Network Solution

จัดแบ่งกลุ่มในแต่ละเขตสุขภาพ โดยแบ่งโรงพยาบาลในพื้นที่เกี่ยวกันออกเป็นกลุ่มเพื่อใช่เป็น Node Sercer & Service แต่ละเขตจะส่งต่อไปยัง Node Server Group รพ. ที่มี รพ. เครื่อข่าย

Smart Solution (IOT)

Smart Solution เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย AI ที่ช่วยคุณ Monitor โดยออกแบบ Dash และ Alert โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทำงานในหน้าที่ต่างๆ ตั้งแต่บันทึกข้อมูลเข้าออกรถยนต์ บ่งบอกตัวตน จำกัดสิทธิการเข้าถึง ไปจนถึงการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

stock-vector-hand-united-together-form-lines-triangles-and-particle-style-design-illustration-vector-1246645873

บุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรบริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล
เรามีประสบการณ์ในการวางระบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกตั้งแต่
การจัดการฐานข้อมูลคนไข้ ระบบแอดมิด ระบบการจัดการคิว ไปจนถึง
บริการติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานพิมพ์และเครื่องมือแพทย์

เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมให้คำแนะนำ
ในการบริหารจัดการระบบ แก้ปัญหาและดูแลการใช้งานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

stock-photo-business-people-working-on-marketing-plan-together-in-modern-office-teamwork-double-exposure-1064763818

เป้าหมายในการดำเนินงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล
เรามีประสบการณ์ในการวางระบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกตั้งแต่
การจัดการฐานข้อมูลคนไข้ ระบบแอดมิด ระบบการจัดการคิว ไปจนถึง
บริการติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์งานพิมพ์และเครื่องมือแพทย์

เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมให้คำแนะนำ
ในการบริหารจัดการระบบ แก้ปัญหาและดูแลการใช้งานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

Contact Us

Contact Form Demo
Our Hours

จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 18.30น.

error: Content is protected !!