โปรแกรมจัดการบันทึกการตรวจรักษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

EMR-OPD-ER-IPD on Tablet Project

 • EMR > พัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารชนิดไร้สาย (WIRE-LESS) ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจริง ไม่ด้อยกว่าการเชื่อมต่อแบบระบบสายสัญญาณ บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 
 • รองรับระบบอินเตอร์เน็ต (INTER-NET) ในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ, การติดต่อสื่อสารในองค์กร (INTRA-NET), ระบบบริหารงานเอกสาร (E-OFFICE) ได้อีกด้วย 
 • เปลี่ยนรูปแบบการลงบันทึกข้อมูลการตรวจวินิจฉัย,การสั่งการรักษาจากเดิมเป็นกระดาษใบสั่งการทางการแพทย์ มาเป็นแบบการลงบันทึกข้อมูลการตรวจวินิจฉัย, การสั่งการรักษา ลงในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดไร้สายแบบ  หน้าจอสัมผัส (Tablet  – PC ) เป็นต้น
 • เพื่อนำมาใช้ถ่ายรูป , วาดภาพ , ลงบันทึกข้อมูลการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยประจำวันของแพทย์ ประจำห้องตรวจ(OPD)  และในหอผู้ป่วย (WARD) ต่าง ๆ 
 • พัฒนาระบบพิมพ์ สติ๊กเกอร์รัดข้อมือ (Wrist Brand) ประจำตัวผู้ป่วยใน ที่มีการพิมพ์รหัสแท่ง (BAR CODE) หรือ Q-R CODE  สำหรับบันทึกงานด้าน หัตถการ โดยนำมาแทน สายรัดข้อมือแบบเดิม ที่เป็นสายพลาสติก ที่แข็งและกระด้างทำให้เกิด การบาดเป็น แผล สำหรับทารกแรกเกิด หรือผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึก

 

โปรแกรม IPD Round ward & EMR Tablet

คุณสมบัติ

 • ถูกหลักสรีรศาสตร์ ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดม
 • โต๊ะเป็นระบบ (knock-down) ประกอบใช้งานง่าย
 • ล้อเลื่อน 3 ล้อ พร้อมที่ล็อคล้อ 3 ตัว เคลื่อนย้ายสะดวก
 • ปรับระดับแบบแก๊สสปริง เพียงดันคันโยกเพื่อปรับขึ้น-ลง

รายละเอียดสินค้า

 • ตัวรับน้ำหนักผลิตจากโครงเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 20 กก.
 • ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 72-98 ซม.
 • ล้อเลื่อน 3 ล้อ พร้อมที่ล็อคล้อ 3 ตัว มีความกว้าง 75 ซม.
 • วัสดุพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน
 • ขนาดที่วางโน๊ตบุ๊ค (กxย) 38.5 x 60 ซม.
 • ขนาดชั้นวางปริ้นเตอร์ (กxย) 28.1 x 42 ซม.
 • ขนาดฐาน (กxย) 62.5 x 63 ซม.
 • โต๊ะคอมพิวเตอร์มีน้ำหนักเบาเพียง 9.7 กก.
 • รับประกัน 1 ปี โดย AIDATA ประเทศไทย

แบบยึด Tablet ตั้งโต๊ะ

ตัวยึดจับแท็บเล็ตใช้
ร่วมกับแขนจับจอ

T0011L

ที่วางแท็บเล็ตแบบตั้งโต๊ะ/
แขวนผนัง (สีขาว)

US-5003W

แขนจับแท็บเล็ตแบบหนีบโต๊ะ
เสาคอหงส์

US-5116CF

ที่จับแท็บเล็ตแบบยึดโต๊ะ

EPL3116

แขนจับจอแบบสวิง + ตัวยึดแท็บเล็ต

EM33136+T0011L

แท่นวางแท็บเล็ตแบบตั้งโต๊ะ/
แขวนผนัง (สีดำ)

US-5003W

แบบยึด Tablet กับผนัง

แขนจับแท็บเล็ตแบบติดกระจก
พลังยึดเกาะสูง

US-2118C

แขนจับแท็บเล็ตแบบติดผนัง

EPL3164

แขนจับแท็บเล็ต
แบบแถบแม่เหล็ก

US-2114M

แขนจับแท็บเล็ต
แบบแถบแม่เหล็ก

US-5113M

แขนจับแท็บเล็ต
แบบแถบแม่เหล็ก (แขนสั้น)

US-5111L

แขนจับแท็บเล็ต
แบบแถบแม่เหล็ก (แขนยาว)

US-5112L

Benefit ที่ได้รับ

IPD Round ward & EaMR Tablet : IPD PAPERLESS Digital Transformation

แพทย์จะตรวจเยี่ยมผู้ป่วย สั่งคำสั่งทางการแพทย์ การสั่งยา การบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค และ การสรุปการรักษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ ให้มีความสะดวก ถูกต้อง ทันเวลา ในการส่งต่อคำสั่งทางการแพทย์ให้พยาบาลทราบ การสั่งยาไปยังห้องยาในและเชื่อมโยงไปสู่งานเวชระเบียนและสถิติ รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดจากการอ่านใบสั่งยา และเพิ่มความปลอดภัยในการสั่งยาให้กับผู้ป่วย ด้วยระบบการแจ้งเตือนกรณีผู้ป่วยมีการแพ้ยา หรือยาที่มีปฏิกิริยาต่อกัน (Drug Interaction) หรือการสั่งยาซ้ำซ้อนกันกับแพทย์ท่านอื่นทันที อีกทั้งสามารถเข้าถึงการตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือผลการตรวจทางห้องเอ็กซเรย์ด้วย รองรับการเชื่อมต่อระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ (Standard) ดังนี้

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 31 เครื่อง
 2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 31 เครื่อง
 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ได้ จำนวน 31 ชุด
 4. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 60 ชุด
 5. 5.เครื่องพิมพ์ Thermal จำนวน 4 ชุด
 6. 6.สายรัดข้อมือผู้ป่วย (Wristband) จำนวน 40,000 เส้น

IPD Round ward & EaMR Tablet : ประกอบไปด้วยระบบที่เชื่อมโยงกัน

1. เพื่อจัดหาระบบงานตรวจเยี่ยมผู้ป่วยข้างเตียง(ผู้ป่วยใน) (Doctor Inpatient Care)
2. เพื่อจัดหาระบบงานบันทึกทางการพยาบาล (Nurse’s note)
    2.1 บันทึก Focus (ปัญหาทางการพยาบาล)ได้
    2.2 บันทึกทางการพยาบาล(Nurse’s note)
    2.3 บันทึกการวางแผนจำหน่าย (Discharge Planning)
    2.4 บันทึกการเตรียมผู้ป่วยก่อนการจำหน่าย
3. เพื่อจัดหาระบบงานการบันทึกคำสั่งทางการแพทย์ก่อนรับเข้านอนรักษา (Pre-Admit หรือ คำสั่งการรักษาผู้ป่วยล่วงหน้า) จากงานบริการผู้ป่วยนอกไปยังงานบริการผู้ป่วยในได้
4. เพื่อลดการคีย์หรือเขียนข้อมูลรูปแบบเดิมให้เป็นการบันทึกด้วยความสะดวกรวดเร็ว เช่น การมีบาร์โค้ด , การสร้าง Platform ด้วยตัวเองแทนการคีย์ 
5. สามารถสรุปการรักษาผู้ป่วยใน (Summary Discharge) ได้จากข้อมูลการรักษาแต่ละวันโดยไม่ต้องคีย์ใหม่
ลดการสั่งผลิตแบบฟอร์มสำเร็จโดยบันทึกข้อมูลเป็นภาพหรือรูปแบบดิจิตอลไฟล์หรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แทนได้
6. ข้อมูลครบถ้วนและง่ายต่อการเรียกเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IPD Round ward & EaMR Tablet : แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์ม Pre Admission หรือ คำสั่งการรักษาผู้ป่วยล่วงหน้า
2. แบบฟอร์ม Admit information หรือ Admit Notification
3. แบบฟอร์ม Doctor order
4. แบบฟอร์ม Vital signs
5. แบบฟอร์ม Progress note
6. แบบฟอร์ม Summary discharge
7. แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยใน (Medical certificate)
8. แบบฟอร์ม ใบสรุปประวัติผู้ป่วย (Personal Health Record)

error: Content is protected !!