หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 052H พิมพ์ได้ 9,200 แผ่นต่อกล่อง (9.2K)

error: Content is protected !!