หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 319II พิมพ์ได้ 6,400 แผ่นต่อกล่อง (6.4K)

error: Content is protected !!