เครื่องพิมพ์ Thermal รุ่น HC100

Resolution : 300DPI
Printing method : Direct Thermal
Max. print speed : (2″/51 mm per second (Healthcare))
Physical dimension : Width: 127mm/5″
Height: 178mm/7″ (Requires 153mm (6″)
clearance above printer to load cartridge)
Depth: 242mm/9.5″
Weight : Weight: 1.4kg/3.1lb
Label roll capacity :
Processor : 32-bit RISC processor
Memory : 16MB SDRAM memory as standard
(4MB available to user)
8MB flash memory as standard (2MB available to user)
Interface : USB2.0

Wristband TSC ใช้งานกับเครื่อง
ขนาด 2.9×29.2 เซนติเมตร
บรรจุ 250 เส้ นต่อม้วน
ผลิตจากวัสดุ โพลีสไตรีน (ไม่มีส่วนผสมของลาเท็กซ์และพาทาเลตซึ่งเป็นส่วนผสมที่อาจมี
อันตรายกับร่างกายมนุษย์)
สีขาว
รูปแบบการพิมพ์ พิมพ์ผ่านความร้อนโดยตรง (Direct Thermal)

 

 

error: Content is protected !!