ป้ายข้อมือผู้ป่วย ใช้กับเครื่องพิมพ์เทอร์มอล B4.1 สำหรับผู้ใหญ่ สีขาว ขนาดกว้าง 50mm.xยาว285mm.
B4.2 สำหรับ เด็กโต สีขาว ขนาดกว้าง 20mm.xยาว230mm.
B4.3 สำหรับ เด็กทารก สีขาว ขนาดกว้าง 30mm.xยาว180mm.
B4.4 สำหรับใช้กับแม่และเด็กทารก สีขาว ขนาดกว้าง 50 mm.xยาว 285mm. (ไดคัทด้านนอก,ไดคัทด้านในดูขนาดตามรูป)

error: Content is protected !!